Constructieve medezeggenschapsraad

 

Een groeiende organisatie brengt steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Intern richt deze verantwoordelijkheid zich onder andere op medezeggenschap waar je als bestuur op in moet spelen. Soms verplicht door wetgeving, soms omdat de brancheomgeving erom vraagt.

Medezeggenschap is al lang niet meer de arena waar de strijd plaatsvindt of de plek waar elk individu vanuit zijn eigen koker invulling geeft aan zijn persoonlijke ontwikkeling of wensen. Het is vooral de plek waar het vraagstuk en hoe hierbij de zeggenschap en de medezeggenschap is georganiseerd samenkomt. Dit vraagt om een goed sturingsmechanisme en facilitaire ondersteuning.

Mijn einddoel is altijd een constructieve, participerende samenwerking tussen directie en Medezeggenschapsraad

Wilt u ook een constructieve medezeggenschapsraad?