Een bredere scoop op de totale organisatie is een must. Het creëert daarmee een basis om via persoonlijke ontwikkeling te komen tot het mee kunnen denken in alle aspecten van het bestuurlijk ondernemerschap. Zo wordt ieder gekozen lid een kwalitatieve gesprekspartner, bezitten zij de benodigde vergader- en gespreksvaardigheden en weten ze hoe draagvlak wordt gecreëerd voor beslissingen en veranderingen.   HOE: training en coaching on the job