Ik leer Medezeggenschapsorganen dat als je ja zegt tegen het tijdelijk lidmaatschap van de MR, de vrijblijvendheid er niet meer is. De organisatie en je collega’s verwachten iets en vice versa. Het is daarbij niet ‘wij’ versus ‘zij’, maar samen. HOE: proces- en werkbeschrijvingen, duidelijke en meetbare afspraken.